Productivity hack: bellen met Teams
Tip

Productivity hack: bellen met Teams

Kijk, een échte IT’er is natuurlijk liever lui dan moe. In andere woorden, als het makkelijker kan en de uitkomst is hetzelfde, dan doen we het op de meest efficiënte manier. Nou, klein voorbeeldje hiervan is het bulk toekennen van routing policies en voiceroutes aan meerdere users tegelijk middels powershell. Met 1 commando stel je alle users die moeten bellen via Microsoft Teams tegelijk in. Dat scheelt een hoop geklik op de vaak trage Microsoft-sites en scheelt ook nog eens een heleboel mailadressen copy-pasten in honderden powershell regels. Hoe je dit doet lees je hieronder.

Productivity hack: bellen met Teams

Stap 1: csv bestand met alle gebruikers

Maak eerst een .csv bestand met daarin alle gebruikers die je hiervan wilt voorzien. Zie het voorbeeld hieronder.

Screenshot .csv bestand

In dit geval krijgt iedere gebruiker een nummer toegewezen vanuit een 100-tal. Mijn nummer is +31888733431 Zoals je ziet heb ik als extensie de laatste 3 cijfers van mijn volledige telefoonnummer.

Stap 2: csv bestand laden in PowerShell

Gebruik vervolgens in PowerShell onderstaande regel om het csv bestand te laden.

$csv = Import-Csv “<PATH CSV BESTAND>” -Delimiter “;”

$nummer = “+31888733”

Variabelen hierbij zijn het path waar je de csv hebt opgeslagen en de eerste 8 cijfers van het nummerblok. Pro-tip: klik SHIFT + Rechtermuis op een bestand en selecteer ‘copy as path’ om path makkelijk te kunnen copy/pasten.

Stap 3: nummer toekennen

Als de csv zonder fouten in je Powershell is geladen gaan we het nummer toekennen.

foreach ($user in $csv) {

Set-CsUser -Identity $user.UserID -EnterpriseVoiceEnabled $true -HostedVoiceMail $true -OnPremLineURI (“tel:$($nummer + $user.Extension)”)}

Stap 4: policies toekennen

Hierna is het zaak om te eerder gemaakte policies toe te kennen aan deze user(s)

foreach ($user in $csv) {

Grant-CsTenantDialPlan -Identity $user.UserID -PolicyName DialplanNLplusTredion

Grant-CsOnlineVoiceRoutingPolicy -Identity $user.UserID -PolicyName “Calling”

Write-Output “$user.UserID processed”

Stap 5: check

Check hierna even of alles juist is toegekend met de verschillende Get-commands, en je kunt in tien minuten een copy/paste klusje van 2 uur doen. Succes!

Get-csonlineuser -Identity ‘evert@tredion.nl’

Tech Talk

In Tech Talk delen onze IT-specialisten technische kennis vanuit de praktijk. Zo kun jij jouw bedrijfsprocessen op een slimme manier verbeteren. Wil jij deze Tech Talk implementeren, maar kom je er zelf niet uit? Neem contact met ons op. We helpen je graag verder!

Meer weten over dit artikel?

Maak kennis met Evert Meijeren,
hij vertelt je er graag meer over

Projectbegeleider / Telecom Engineer

Stuur een e-mail
Evert Meijeren

Meer artikelen

Wij werken o.a. samen met deze partners: