vorige

Indexering 2023

Op deze pagina vind je informatie over wijzigingen in 2023.

Het einde van het jaar 2022 is in zicht. Via deze berichtgeving willen we jou informeren over wat er voor jou gaat veranderen in 2023. Hierbij kijken we naar wijzigingen vanuit Tredion en onze leveranciers. Lees onderstaande informatie goed door. Heb je vragen? Neem dan contact op met jouw adviseur. We helpen je graag!

Neem contact op

Terugkijken op 2022

Hoewel het jaar nog niet voorbij is kunnen we stellen dat 2022 een enorm bewogen jaar is waarin er wereldwijd ontzettend veel gebeurt. Zo ondervinden we nog dagelijks de gevolgen van COVID-19, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en als gevolg daarvan de bovengemiddeld hoge inflatie. Ons uitgangspunt voor volgend jaar is dat we de kwaliteit van onze dienstverlening waar mogelijk verbeteren en nog meer focus leggen op de beveiliging van jouw ICT-systemen.

Indexering dienstverlening

Helaas worden ook wij geconfronteerd met kostenstijgingen (met name loonkosten en inkoopkosten) en zijn wij genoodzaakt om per 1 januari 2023 de prijzen van onze dienstverlening te indexeren met 8%.

Een veel gebruikt indexcijfer is de consumentenprijsindex (CPI). Wij hebben de keuze gemaakt om dit indexcijfer niet te volgen, omdat deze veel hoger ligt dan de genoemde 8%. Ondanks dat zijn wij ervan overtuigd dat we met deze indexering ons belangrijkste kapitaal (onze mensen) kunnen behouden en de stijging van de inkoopkosten kunnen opvangen. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening richting jouw organisatie waarborgen!

Welke diensten worden geïndexeerd?
Deze indexering passen wij toe op alle dienstverlening met uitzondering van Microsoft licenties en telefonie- en internetdiensten. Hierin volgen wij Microsoft en de desbetreffende telefonieproviders. Ook zullen onze uurtarieven aangepast worden. Per 1 januari 2023 wijzigen onze uurtarieven naar:

  1. ICT Engineer € 95,- per uur
  2. Adoptie consultant € 120,- per uur
  3. Security consultant € 120,- per uur

Voor de werkzaamheden en bestellingen die vóór 2023 worden gedaan gelden de actuele prijzen. De nieuwe prijzen worden waar nodig per 1 januari 2023 automatisch aangepast.

Inflatiecorrectie T-Mobile

Deze inflatiecorrectie geldt alleen voor klanten die telefonie van T-Mobile afnemen via Tredion. 

Per 1 januari 2023 wordt de jaarlijkse inflatiecorrectie van 8,6% doorgevoerd vanuit T-Mobile. Met dit percentage verhogen zij dan ook de tarieven van de mobiele abonnementen. De inflatiecorrectie is gebaseerd op het prijsindexcijfer van het CBS.

Aanvullende bundels en gebruikskosten buiten de bundel worden niet geïndexeerd. Ook wordt deze inflatiecorrectie niet doorgevoerd voor abonnementen gestart op of na 1 oktober 2022.

Wij volgen hierin de indexering vanuit T-Mobile. Dit betekent dat wij de prijzen voor deze diensten per 1 januari 2023 met 8,6% verhogen.

Inflatiecorrectie KPN

Deze inflatiecorrectie geldt alleen voor klanten die telefonie van KPN afnemen via Tredion. 

Naar verwachting zal KPN haar tarieven voor mobiele telefonie per 01-07-2023 indexeren. Dit betekent dat ook wij per 01-07-2023 deze indexering zullen moeten doorvoeren. Het exacte percentage dat geïndexeerd zal worden is nog niet bekend. Zodra we dit weten zullen wij jou hiervan op de hoogte stellen.

Meer weten?

Meer weten over de indexering en wat voor jouw organisatie geldt? Neem dan gerust contact op met jouw adviseur. We helpen je graag!

Neem contact op

Wij werken o.a. samen met deze partners: