vorige

case

De overgang naar Teams en SharePoint

Maak kennis met Juliëtte Haarsma van Stichting Kindercentra Gorinchem. Ze zocht hulp bij het inrichten van ‘de moderne werkplek’.

SKG in het kort

SKG logoSKG staat voor Stichting Kinderopvang Gorinchem, maar is ook bekend onder hun slogan ‘Samen Kunnen Groeien’. Vanuit 27 locaties ondersteunen zij kinderen in hun ontwikkeling. De 165 medewerkers stellen daarbij altijd het kind centraal. SKG is een kleine en platte organisatie, waarbij onderlinge communicatie van groot belang is. Zij maken gebruik van ‘preferred suppliers’, zoals Tredion. SKG verwacht van hun preferred suppliers dat zij zich verdiepen in de kinderopvang-branche en daardoor van toegevoegde waarde zijn.

Kinderopvang SKG

Werken met Microsoft 365

Tredion ondersteunt SKG al sinds 2013 bij haar IT-vraagstukken. De vorige case betrof bijvoorbeeld kindregistratie. SKG vindt het van belang dat haar medewerkers over bepaalde vaardigheden beschikken, omdat zij een voorbeeldrol voor de kinderen vervullen. Op de ‘roadmap’ die SKG met Tredion heeft opgesteld, waren zij bij de uitrol van ‘de moderne werkplek’ aangekomen. Werken in de Cloud en vervolgens gebruikmaken van SharePoint en het implementeren van Teams. Die laatste overgang stond gepland voor half maart 2020. En toen werd thuiswerken de norm…

Nieuwe digitale inrichting

Voorheen maakte SKG gebruik van groepsaccounts, maar voor het thuiswerken zijn persoonlijk accounts noodzakelijk. Besloten werd vervroegd de overgang naar Teams en SharePoint te maken. Hoewel de locaties van SKG gesloten waren, ging Tredion over tot de overstap naar persoonlijke accounts en werd Teams ingeregeld. Behalve het technische aspect van deze overgang, moesten de medewerkers ook stel op sprong getraind worden in deze nieuwe vorm van werken.

Achteraf bleek dat SKG één van de eerste in haar branche was die zo voortvarend te werk ging. In een week tijd verzorgde Tredion de nieuwe digitale inrichting. Alle medewerkers waren na die week online en stonden in contact met elkaar. Met behulp van presentaties werden de medewerkers op weg geholpen. Het bleek een gouden greep: vanuit huis zijn de digitale mogelijkheden zeer groot. Er werden activiteiten bedacht, zoals bijvoorbeeld voorlezen door onze eigen pedagogisch medewerkers. En er werd uitleg gegeven, zodat ouders thuis de activiteiten konden doen die anders op de groep werden gedaan. Toen na acht weken de locaties weer opengingen, leek het of de kinderen niet weg waren geweest!

‘Ze zijn geduldig en leggen het zo fijn uit!’

Juliëtte Haarsma werkt vanuit SKG samen met Tredion. “Ten eerste is het bijzonder knap dat door de digitale oplossingen van Tredion er voor de kinderen nauwelijks achterstand is ontstaan!” Juliëtte vervolgt: “Tredion is heel goed in bewustzijn creëren bij onze medewerkers. Ze tonen aan dat door de nieuwe werkwijze de efficiency wordt verhoogd. Onze medewerkers hebben daardoor meer tijd voor hun échte werk: de ontwikkeling van kinderen! Het instrueren door de mensen van Tredion is een ‘on going’ proces.”

Het partnerschap met Tredion wordt binnen heel de organisatie gewaardeerd. Juliëtte: “Een veelgehoorde opmerking is: ‘Ze zijn geduldig en leggen het zo fijn uit!’. En de volgende Next Level stap is ook alweer in zicht: voor het verbinden van on- en offlineactiviteiten zijn iPads geleverd. Het introductieprogramma wordt op dit moment uitgerold door Tredion!”

Ook Next Level ICT?

Neem dan contact met ons op of plan direct een afspraak in. We helpen je graag verder met jouw ICT-uitdagingen! Meer weten over onze ervaring met de kinderopvang? Download dan ook onze whitepaper. In deze whitepaper nemen we je mee in de ideale ICT-omgeving voor de kinderopvang. Hoe komen we daar en wat is nodig voor de juiste ICT-omgeving? En vooral: hoe zorgen we dat voor iedereen helder is hoe alles is ingericht en hoe alles werkt?

De verbinding tussen kinderopvang en ICT

Download de whitepaper en ontdek Next Level ICT voor de kinderopvang!

direct downloaden

Meer cases

Wij werken o.a. samen met deze partners: