Adoptietraject: ‘Draagvlak en structuur zijn belangrijk!’
Blog

Adoptietraject: ‘Draagvlak en structuur zijn belangrijk!’

Adoptietraject Bekijk als web story

Veranderingen roepen weerstand op. Als werkgever ben jij je daar terdege van bewust. In deze blog leggen we aan de hand van ons stappenplan uit hoe jij jouw organisatie kan voorbereiden op de toekomst.

Adoptietraject: ‘Draagvlak en structuur zijn belangrijk!’

Voorheen werden IT-ontwikkelingen in cycli van vijf à zeven jaar geïmplementeerd. Afhankelijk van het platform, worden keuzes in de tegenwoordige tijd voor tien jaar of zelfs langer gemaakt. Eenmaal in de nieuwe situatie, volgen veranderingen elkaar in snel herhalende stappen op. Met onze adoptieaanpak verzorgen wij een soepele verandering naar die nieuwe technologie. In een traject van zes stappen begeleiden we gebruikers op een efficiënte manier.

Wat is het nut van de moderne werkplek?

Er wordt veel gevraagd van de flexibiliteit van je medewerkers. Zij worden geconfronteerd met nieuwe tools en functionaliteiten. Als voorbeeld Microsoft 365: de functionaliteit Teams is om duidelijk verklaarbare redenen sinds maart 2020 enorm gegroeid. Onder druk van het massale thuiswerken is Teams door veel bedrijven in kleine, korte stappen versneld toegevoegd.

Aanpassing is essentieel om je processen efficiënter te maken. Bij het analyseren van je primaire proces stellen we je medewerkers de ‘toverstaf vraag’: hoe ziet jouw ideale werksituatie eruit? In navolging op de ontstane interactie tonen we de toegevoegde waarde van de techniek aan. De ‘discover workshop maakt duidelijk wat de functionaliteit van de moderne werkplek is in relatie tot je eigen functie. We laten je zien wat er allemaal mogelijk is. Daardoor kan je zelf een beeld vormen hoe werken in de moderne werkplek er voor jullie uit kan zien.

Hoe maak je ontwikkelingen concreet?

Het is belangrijk om overzicht te bewaren en structureel te werk te gaan. Daarom kaderen we de behoeftes van je bedrijf in een aantal thema’s. Bijvoorbeeld samenwerken, security en efficiency. We koppelen je behoeftes aan concrete doelstellingen: mailverkeer inruilen voor chats, uitsluitend gebruikmaken van VPN-verbindingen en twintig procent van je overleg voortaan online voeren.

In werkscenario’s communiceer je hoe de aanpassingen toegepast worden. Consequent uitvoeren vraagt vasthoudendheid, maar is het meest efficiënt.

Waarom doen we dit?

Door de doelstelling terug te brengen tot de dagelijkse praktijk, beheers je de verschillende scenario’s. Wanneer je toepassingen concreet maakt per functie, constateer je dat de verandering vaak maar een klein aantal terugkerende handelingen betreft. Motivatie en argumentatie zijn erg belangrijk: met behulp van argumenten aantonen wat het oplevert. Dat verschilt per organisatie en daardoor kan de motivatie heel breed zijn.

Tot slot is het zaak dat je medewerkers ‘klaargestoomd worden’. Het kennen en kunnen gaat hand in hand met de implementatie. Pas als jouw mensen er klaar voor zijn, gaan we veranderingen doorvoeren. Dit alles moet gepaard gaan met draagvlak. Door als directie het voortouw te nemen en key users in te zetten is de doorlooptijd van ons adoptietraject slechts een aantal weken. Draagvlak creëren is de basis!

Wil je zelf ervaren hoe het is om gebruik te maken van de moderne werkplek? Meld je aan voor een Microsoft Discover Workshop.

Meer weten over dit artikel?

Maak kennis met Tim Kerseboom,
hij vertelt je er graag meer over

Adviseur / ICT Strateeg

Stuur een e-mail
Tim Kerseboom

Meer artikelen

Wij werken o.a. samen met deze partners: